Dit is ‘De Slimste Mens Ter Wereld’ 2017

De Slimste Mens ter Wereld, © SBS BelgiumDe Slimste Mens ter Wereld, © SBS Belgium

Tien weken en veertig bijeenkomsten lang hebben wij een openbaar onderzoek gehouden onder leiding van de immer nieuwsgierige vorser Erik Van Looy. Een onderzoek naar De Slimste Mens ter Wereld, onderbroken door reclame en te volgen op onze commerciële zender VIER.

Xavier Taveirne

Het resultaat is dat vanaf heden, eenentwintig december tweeduizend zeventien, de genaamde Xavier Taveirne niet langer als dusdanig aangesproken hoeft te worden.

Juister en eerbiediger is het om vanaf nu te zeggen De Slimste Mens ter Wereld. Quod erat demonstrandum, met felicitaties van de jury.

De Slimste Mens ter Wereld, © SBS Belgium

De Slimste Mens ter Wereld, © SBS Belgium

De Eindceremonie

Jeroom en Jonas hebben zich keurig opgemaakt voor dit moment. Zij krijgen de grote eer de oorkonde te overhandigen aan De Slimste Mens van het vijftiende seizoen.

Klik hier om de Finale te bekijken op de website van VIER.